Příspěvek na pomůcky od Nadace ČEZ

Speciálně pedagogické centrum Bystré uspělo v grantovém programu

Aktualizováno: finanční prostředky z daru Nadace ČEZ byly již vyčerpány, naši dětští klienti se už mohou radovat ze spousty podnětných her, pomůcek a hraček, rodiče u nás čerpají inspiraci pro svou další, mnohdy nelehkou, práci se svým dítětem. Malý náhled na zakoupené pomůcky najdete v naší fotogalerii.

V loňském školním roce začalo Speciálně pedagogické centrum při Základní škole speciální Bystré provozovat svou činnost v nově otevřených prostorách Multifunkčního domu na bysterském náměstí. Nové prostory s krásným vybavením pro práci s postiženými dětmi bylo třeba vybavit větším množstvím didaktických her a pomůcek. Našim záměrem bylo pořídit si pro práci takové množství rozmanitých pomůcek, které by bylo možné zapůjčovat našim malým klientům, jejich rodičům a školám pro případné vyzkoušení nebo pro přímou práci s dítětem. Nejenom naši zaměstnanci, ale i zkušení rodiče jistě potvrdí, že pokud dítě pracuje se zajímavými a různorodými pomůckami, pracuje ochotněji a jeho vzdělávání je mnohem efektivnější.

Na konci loňského roku se naše SPC zúčastnilo grantového řízení Podpora regionů 2011, vypisovaného Nadací ČEZ. Nadace ČEZ je jednou z prvních firemních nadací v naší republice, vznikla v roce 2002. Díky podpoře svého zřizovatele a donátora, energetické společnosti ČEZ, podporuje Nadace ČEZ každoročně řadu projektů v grantových řízeních, která reagují na aktuální potřeby společnosti. K nemalé radosti všech zaměstnanců byla naše žádost o grant úspěšná a naše SPC obdrželo částku 50 000,- Kč na dovybavení nových prostor pomůckami. Nakoupili jsme mnoho nových didaktických her, některé jsme pořídili ve více kusech a jsou k dispozici pro zapůjčení. V současné době ještě dokupujeme, sháníme, pídíme se po novinkách, ale hlavně máme příjemný pocit, že naše zařízení, které pracuje převážně s dětmi se zdravotním postižením, bude díky Nadaci ČEZ solidně vybaveno kvalitními vzdělávacími prostředky od českých a zahraničních výrobců.

Projekt na zakoupení pomůcek byl finančně podpořen nadací ČEZ