Bramborové hrátky

Třetí zářijový týden byl pro dvě speciální třídy v Poličce ve znamení projektového týdne, který nesl název Bramborové hrátky. Po celý týden se tak žáci prostřednictvím rozmanitých činností seznamovali s využitím, sklizní a pěstováním brambor. Na školním pozemku jsme například sklízeli brambory a zryli záhon, na vycházce jsme hledali pole s bramborami, vařili z nich pokrmy a pekli je na ohníčku, učili se básničky, zdramatizovali jsme pohádku, tvořili bramborová tiskátka a s bramborami jsme také cvičili.

Ivana Vondrová