Svitavský deník

Speciální škola v Bystrém pořádá benefiční koncert, jehož výtěžek využije na vybavení školy. Navíc plánují zřízení třídy pro autisty.Ve speciální škole se stále něco děje. Nejbližší velkou akcí je třetí ročník benefičního koncertu, který se koná v pátek 13. května v v Divadelním klubu v Poličce.
Benefiční koncert se koná pod záštitou Pavla Páska. Ten se svojí skupinou Walda Gang, Vítkovým kvartetem a Motorest Bandem, na koncertu vystoupí a podpoří bysterskou speciální školu. „Benefiční koncerty se pro naši školu staly již tradicí, kterou chceme co nejdéle udržet. Získávání finančních prostředků pro těžce postižené žáky se stává čím dál větším problémem. Pokud chceme, aby se žáci s postižením dokázali pohybovat ve společnosti s co nejmenší podporou druhé osoby, finanční prostředky potřebujeme. Z výtěžku koncertu zajišťujeme našim žákům nové kvalitní kompenzační pomůcky a každoročně pořádáme několikadenní pobyt na škole v přírodě,“ sdělila Dita Bomberová, ředitelka školy v Bystrém. Těch několik dní umožní žákům prožít aktivity, které ve svém běžném životě nezažijí. Setkají se s volně žijícími zvířaty v záchranné stanici, absolvují také plavbu na lodi, uvidí práci horolezců. Pro zdravé lidi jde o běžné aktivity, pro postižené osoby jsou však tyto činnosti často úplně nové a velice zajímavé. Velkým pomocníkem pro aktivity je nově otevřené odloučené pracoviště školy multifunkční dům, kulturní a společenské centrum. „Škola má k dispozici celé třetí patro, kde využíváme tři učebny pro školu a dvě učebny pro speciálně pedagogické centrum. Vzhledem k tomu, že se prostory nachází ve středu města Bystré, mohou žáci navštěvovat v rámci sociálního učení veškeré instituce a zařízení města a učit se, jak se chovat na poště, v obchodě, u lékaře, v kostele, v divadle,“ dodala Dita Bomberová. Od letošního září chce vedení školy v těchto prostorách otevřít třídu pro žáky s autismem a zdravotním postižením. „Jedná se o třídu přípravného stupně speciální školy, kde se bude připravovat na školu čtyři až šest dětí. Třída bude plně splňovat požadavky dětí s autismem nebo zdravotním postižením jak v oblasti materiálního vybavení, tak personálního obsazení. Děti bude vyučovat plně kvalifikovaný speciální pedagog a asistent pedagoga,“ přiblížila projekt ředitelka Bomberová. Plánů mají ve speciální škole spoustu. Každý měsíc pořádají školní soutěže, snaží se o uspořádání internetové aukce, do které mají přislíbeno mnoho předmětů nejen od známých umělců.

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/v-bysterske-skole-vznikne-trida-autistu20110511.html