Třetí třída vyráběla svíčky

Žáci třetí třídy navštívili terapeutickou dílnu Domova na zámku Bystré. Podívali se do košíkářské dílny, ve které viděli, jak se vyrábí košíky a proutěné výrobky Poté pracovali v dílně, ve které se vyrábí svíčky. Každý z žáků si mohl vyrobit sám svoji svíčku a odnést si ji domů.