Ekologické vzdělávání

Naši žáci navštívili v říjnu skládku komunálního odpadu v Bystrém,kde se v rámci ekologického vzdělávání prakticky seznamovali  s ukládáním a tříděním odpadu včetně jeho likvidace.     Skládka ,která  je dotována z fondů EU, slouží jako úložné místo odpadu z okolních vesnic a měst , ze kterých naši žáci pocházejí. V rámci výuky byli seznámeni i s negativními jevy typu divokých skládek a sami vedeni k správnému postupu při ukládání odpadu.

Miloš Čermák