ZŠ speciální získala nové prostory k výuce

Díky projektu města Bystré, které získalo finanční prostředky z EU „Regionálního operačního programu“ z oblasti podpory „Rozvoj venkova“ na rekonstrukci č.p. 68, ze kterého vzniknul „Multifunkční dům – kulturní a společenské centrum“získala ZŠS Bystré, nové prostory pro svoji činnost na základě partnerské smlouvy.
ZŠS Bystré bude využívat třetí nadzemní podlaží, kde bude mít k dispozici pět učeben.Pracovnu Speciálně pedagogického centra Bystré, terapeutickou dílnu, učebnu pro smyslový rozvoj, snoozelen, velkou hernu a sociální zařízení. Multifunkční centrum se nachází ve středové části města, což přispívá k intenzivní inkluzi mezi občany města a snadnější výuce sociálního učení. Slavnostní otevření Multifunkčního domu se uskuteční ve čtvrtek 9. září 2010 v 10:00 hod.