Nové prostory

ZŠS Bystré bude
mít další prostory pro svoji činnost

Díky projektu města Bystré, které získalo finanční prostředky z EU
„Regionálního operačního programu“ z oblasti podpory
„Rozvoj venkova“ na rekonstrukci č.p. 68, ze kterého vznikne
„Multifunkční dům – kulturní a společenské centrum“,
získala ZŠS Bystré prostory pro svoji činnost na základě
partnerské smlouvy.
ZŠS Bystré bude využívat třetí nadzemní podlaží, kde bude mít k dispozici pět učeben (učebnu Speciálně pedagogického centra Bystré, terapeutickou dílnu, učebnu pro smyslový rozvoj, snoozelen a velkou hernu) a sociální zařízení. Multifunkční centrum se
nachází ve středové části města, což přispívá k intenzivní
inkluzi mezi občany města a snadnější výuce sociálního učení.
Při vzdělávání v těchto učebnách bude mimo jiné kladen
důraz na rozvoj výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj
smyslového vnímání, motorických schopností a terapeutických
činností (canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, prenatální
terapie, bazální stimulace a další)..

Žáci a učitelé školy
se velice těší, až budou moci nové prostory užívat.

100_0540100_0541