SPMP ČR Pobočný spolek Polička Jiráskova 825, Polička

SPMP

Od září tohoto roku pracuje při naší škole, což je Speciální základní škola Bystré, odl. pracoviště Jiráskova 825 Polička, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Společnost pro podporu mentálně postiženým.

Věnuje se pomoci rodičům těchto dětí po stránce legislativy, ale pomáhá také rozvíjet jejich záliby, zájmy , vědomosti a dovednosti. Na všechny tyto aktivity/ výlety, exkurze, vycházky, návštěvy divadel, kin, muzeií aj./ se snažíme získávat finanční prostředky. Pokud by se chtěl kdokoli stát přispivatelem, budeme všichni vděčni.

Polička listopad 2017

Mgr. Miroslava Zrůstová
Předsedkyně sdružení

 

IČO 06027989
Bank. Spojení: 115-5183190267/0100
Tel. 601353739