Přípravný stupeň je předškolní zařízení pro děti s různým typem postižení (vady řeči, tělesné postižení, mentální postižení,  zrakové vady, sluchové vady a autismus), které dosáhly ve školním roce pěti let věku. Dítě může být vřazeno do přípravného stupně kdykoli během školního roku. Každé dítě má svůj individuální vzdělávací program zaměřený na oblast, kterou je nutné více procvičovat.

Předností je malý kolektiv 4 – 6 dětí. Dále nabízíme:

 • odborné vedení speciálními pedagogy a asistenty pedagoga
 • intenzivní logopedickou péči prováděnou školním logopedem
 • individuální přístup
 • prvky muzikoterapie, dramaterapie, strukturované učení pro lepší orientaci v čase a prostoru, globální čtení, sociální učení, atd.
 • speciální formy a metody práce
 • didaktické a kompenzační pomůcky šité na míru dětem
 • velké, prostorné herny, tělocvična, kuchyňka
 • technické vybavení interaktivní tabulí, tablety
 • návštěvy muzea, divadla, knihovny, prožitková dopoledne, sport, školní soutěže, pobyt na školní zahradě
 • příprava na vstup do školy. Dle přání rodičů dítě může nastoupit do běžné ZŠ
 • zajištěno stravování a volnočasové aktivity, neplatí se školné