Do školního roku 2018/2019 vstoupila naše škola s novým názvem Speciální mateřská škola a základní škola Polička.

Od 1. 9. 2018 je součástí školy také speciální mateřská škola zřízená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se předškolním vzděláváním a výchovou dětí s tělesným postižením, mentálním postižením, vadami řeči, autismem, poruchami chování a více vadami. Výchova a vzdělávání jsou zajištěny třemi kvalifikovanými pedagogickými pracovníky – speciálními pedagogy a asistentkou pedagoga. Kapacita MŠ je 10 dětí. (více viz odkaz Mateřská škola)

V základní škole se vzdělávají žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Hlavním cílem školy je přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou a kreativní, která dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků. Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení – tedy se Speciálně pedagogickým centrem  a Pedagogicko-psychologickou poradnou  Ústí nad Orlicí.

 

Hlavní sídlo školy se nachází na Jiráskově ul. 825 v Poličce. Zde navštěvují žáci třídy základní školy, třídy ZŠ speciální a speciální mateřskou školu.

Třídy základní školy jsou určené pro žáky s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se vzdělávají podle platného ŠVP pro základní vzdělávání. Vyučování je přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Třídy jsou naplněné v počtu 6-14 žáků.

Třídy základní školy speciální navštěvují žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Třídy se naplňují do počtu 4-6 žáků. Výchova a vzdělávání v každé třídě je zajištěna speciálními pedagogy a asistenty pedagoga. Žáci se vzdělávají podle platného ŠVP SŠ.

Součástí školy jsou také dvě oddělení školní družiny. Pedagogičtí pracovníci ve družině zajišťují žákům docházku na oběd do školní jídelny, odpolední volnočasové aktivity podle zájmů jednotlivých žáků a přípravu na vyučování.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik environmentální výchovy, metodik prevence rizikového chování a koordinátoři ŠVP.

Škola se zapojuje do různých aktivit, soutěží, projektů a grantů a využívá kulturní, sportovní a jiná zařízení v regionu.

 

Možností školy je také zřízení přípravného stupně pro žáky s různým typem postižení, které dosáhly ve školním roce pěti let věku.

 

Kde nás najdete?

Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, Polička 57201

Odloučené pracoviště SPC, Multifunkční dům, náměstí Na podkově 68, Bystré

Odloučené pracoviště SPC, Nádražní 775, Polička (budova plaveckého bazénu)