Konzultace třídních učitelů: na rodičovských schůzkách nebo kdykoliv po předchozí domluvě.

VÝCHOVNÝ PORADCE : PONDĚLÍ 10.00 – 10.45

Mgr. PETR MOHELNÍK

TEL. 601353739

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ: ÚTERÝ 9.00 – 10.00

LUBOMÍRA ROUNOVÁ

TEL. 601353739

Kdykoliv po předchozí domluvě