Individuální vzdělávací plán PV

Individuální vzdělávací plán ZŠ 2

PLPP

Snímek školy

Metodika pro tvorbu IVP

Žádost o poskytnutí služeb

Informovaný souhlas s vyšetřením

Anamnestický dotazník pro rodiče

Dotazník pro učitele 1. a 2. ročník

Dotazník pro učitele 3. a vyšších ročníků

Dotazník pro učitele ZŠ speciální

Vyhláška 73/2005 s vyznačenými změnami (novelizovaná verze r. 2011)

Vyhláška 72/2005 s vyznačenými změnami (novelizováno 2011)

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášce k vyhlášce 72/2005

Jedná se o vysvětlení nové povinnosti poraden informovat rodiče o tom, že končí platnost doporučení ke vzdělávání jejich dítěte.