Výroční zpráva 2020-2021

Školní řád MŠ

Školní řád ZŠ

Uplatnění požadavku na náhradu újmy

Hodnocení bolestného

Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost k předškolnímu vzdělávání

Ochrana zdraví speciální školy

Úplata za předškolní vzdělávání

Vnitřní řád ŠD 2020

Směrnice k provozu školy a školských zařízení COVID – 19

GDPR – informace o zpracování osobních údajů při distanční výuce

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

VZ o poskytování informací 2020