Školní kolo recitační soutěže

16.dubna se konalo školní kolo recitační soutěže . Žáci soutěžili v jednotlivých kategoriích( speciální třídy, 1.+2.stupeň praktické třídy). Výkony recitátorů byly velmi vyrovnané, rozhodování poroty nelehké.. Do oblastního kola v Moravské Třebové, které proběhne 14.5., postoupili: Michaela Novotná (kat.1.-3.roč.) Dorian …

Recyklohraní

Třídy naší základní školy se pravidelně účastní RECYKLOHRANÍ ,každý úkol jsme zatím splnili. Poslední úkol, který jsme plnili v březnu měl název  S RÝMY NEJSOU ŠPRÝMY aneb život el. přístroje. Mohli jsme básnit, komiksovat nebo napsat příběh. Jedna z našich nejšikovnějších žákyň …