Logopedie ve škole od září 2020

Logopedie ve škole Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti, zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako například chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Individuální logopedické péče se mohou účastnit  žáci naší školy na …