Návštěva pracovnic z SPC v SMŠ

     Dopoledne 19. 10. navštívili Speciální mateřskou školu dvě pracovnice z SPC Polička: Mgr. Lenka Novotná – krajský logopedický koordinátor a speciální pedagog Mgr. Kateřina Štefková. Mgr. Lenka Novotná pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu řečových vad, kompenzaci poruch komunikace pomocí …

Co děláme ve školce :-)

Ve školce se děti věnují nejrůznějším činnostem. Nabídka je pestrá, přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Pravidelně se vypravujeme ven, na vycházku do blízkého okolí školy nebo do přírody, na dětské hřiště. Pozorujeme přírodu, domy i stroje. Posedíme v lese na kládě, …