Aktivity na tělo

Nejen ve vnitřních prostorách naší školy se snažíme o to, aby se děti zapojovaly do různých aktivit. Každodenně zdoláváme překážky při vycházkách. Už v šatně to vše začíná. Ve správném oblečení a s dobrou náladou vyrážíme na čerstvý vzduch. V ulicích mezi domy, …

Sportovní den

Jen co jsme si prohlédli prostory školy a jejího blízkého i vzdálenějšího okolí, vyzkoušeli jsme si, jak jsme šikovní i na sportovním hřišti. Zúčastnili jsme se atletických závodů na sportovišti ZŠ Masarykova.   Využili jsme dobrého počasí a ještě jsme …

Zahájení školního roku

V letošním školním roce se sešlo v naší mateřské škole celkem 10 dětí, 6 chlapců a 4 dívky. Z loňského roku pokračovaly 4 děti. Probíhala postupná adaptace na nové prostředí, seznámení s denním režimem, s pravidly. Postupné rozkoukávání a seznamování nejen s různými hrami a hračkami, …

Návštěva výstavy

Děti navštívily výstavu Fenomén IGRÁČEK a různá povolání dříve a nyní v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Měly možnost nejen se dívat, ale i si pohrát. Nadšení z krásného prostředí plného hraček a tematicky zaměřeného zákoutí různých profesí vykouzlilo nejeden úsměv. Stejně jako …