Aktivity na tělo

Nejen ve vnitřních prostorách naší školy se snažíme o to, aby se děti zapojovaly do různých aktivit. Každodenně zdoláváme překážky při vycházkách. Už v šatně to vše začíná. Ve správném oblečení a s dobrou náladou vyrážíme na čerstvý vzduch. V ulicích mezi domy, …

Sportovní den

Jen co jsme si prohlédli prostory školy a jejího blízkého i vzdálenějšího okolí, vyzkoušeli jsme si, jak jsme šikovní i na sportovním hřišti. Zúčastnili jsme se atletických závodů na sportovišti ZŠ Masarykova.   Využili jsme dobrého počasí a ještě jsme …